Serveis

Com a Gestors de residus de PVC oferim diferents serveis al mercat.

Compra de materials

Comprem residus industrials de PVC per a reciclar-los, gestionant la recollida dels mateixos.

Venda de materials

Subministrem materials de PVC reciclat en formes diverses (triturats, micronitzats i en granza) pels mercats de fabricació de sabates, làmines, canals desaigües, perfils, mànegues, fitings, etc. ...

Serveis a maquila

Reciclem materials de PVC, preparant-los per l’autoconsum del propi industrial generador del residu, tancant així el cercle per l’industrial a qui li suposa un resultat final de minves de producció molt ínfim.

Serveis de reciclatge de productes amb malla de teixit incorporada

Disposem d’un sistema de disseny propi i patentat vàlid per a separar les malles de teixit que conté el producte; així s’aconsegueix tornar a aprofitar el PVC, procedent de productes com: làmines d’impermeabilització, mànegues de rec, cintes transportadores, etc. ...

Servei de mirconització

Comptem amb varies instal·lacions aptes pel sistema criogènic.

Estem triturant MASTER-BATCH, ABS, PP, PU, PS, SAN, etc. ... sense cap límit per tipologia de producte i fins a granulometries de 100m. tot sota estrictes controls de qualitat.

Serveis
Serveis
Serveis
Serveis