Reciclatge de materials amb fibres

SISTEMA EXCLUSIU DE MAVINIL S.A.

A MAVINIL S.A. tenim tecnologia pròpia patentada per a reciclar materials amb contingut de fibra (tèxtil, polièster, etc. ...).

El procediment es completament mecànic, no produeix cap classe de deteriorament al producte, que es pot tornar a aprofitar totalment un cop separada la malla.

Aquest procés innovador que hem anat millorant al llarg de deu anys ens permet reciclar productes com poden ser: làmines de impermeabilització o estanquitat, mànegues de rec, cintes transportadores, pancartes publicitàries, etc....

Aquest procés és innovador i exclusiu de MAVINIL S.A., a dia d’avui no es coneix la existència dins d’Europa de cap empresa que disposi d’una instal·lació d’aquestes característiques capaç d’aconseguir la separació de les fibres amb el conseqüent aprofitament del PVC. Actualment MAVINIL S.A. aconsegueix una puresa del 99,9%.