Introducció

MAVINIL S.A. és una empresa que ha desenvolupat procediments globals sobre l’ús de la informació amb la finalitat de garantir el respecte de la privacitat i la protecció de les dades dels usuaris. La nostra Política de Privacitat exposa els procediments que aplica MAVINIL S.A. a la informació enviada per Internet per el maneig de les dades de caràcter personal i no personal, i està elaborada d’acord amb les lleis i normatives aplicables a Espanya. L’hi preguem que llegeixi atentament aquesta Política de Privacitat abans d’utilitzar el lloc web de MAVINIL S.A. (en endavant “Lloc”).

Com s’utilitza la seva informació?

MAVINIL S.A. no vendrà, llogarà, prestarà ni cedirà la seva informació personal a tercers a menys que vostè ho autoritzi o MAVINIL S.A. estigui obligada a fer-ho per llei. MAVINIL S.A. no farà servir ni compartirà la informació personal que vostè ens faciliti a través d’Internet per fins no relacionats amb els aquí descrits sense comunicar-los-hi prèviament perquè vostè pugui rebutjar aquesta possibilitat. Només compartirem la seva informació personal amb entitats de MAVINIL S.A. (incloses empreses filials i associades) i/o amb col·laboradors que actuïn en el nostre nom per subministrar el servei o la informació que vostè a sol·licitat, així com per consolidar l’emmagatzematge de dades o per simplificar la gestió de les dades dels clients. Aquestes entitats i/o col·laboradors de MAVINIL S.A. estan subjectes a la nostra Política de Privacitat amb respecte a l’ús de la informació de caràcter personal, així com als acords de confidencialitat aplicables en cada cas.

Quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre es porti a cap l’execució dels seus serveis contractats i en els terminis previstos en les disposicions legals respecte a la prescripció de la responsabilitat que pugui derivar del mateix.

Quina informació recopilem?

Informació no personal:

En visitar el nostre Lloc, vostè pot realitzar diverses operacions sense necessitat de facilitar-nos les seves dades personals. Tanmateix, emprem per recopilar i reunir informació sobre les pàgines visitades, l’ordre en el que han estat visitades i els enllaços utilitzats, entre altres dades. Aquesta informació no està relacionada amb ninguna dada d’identificació personal. La informació de caràcter no personal que recopilem ens ajuda a identificar les zones més visitades del nostre Lloc i a conèixer la eficàcia de les nostres activitats promocionals.

Informació personal:

En alguns espais del Lloc de MAVINIL S.A., pot realitzar sol·licituds , expressar la seva opinió o subscriure’s a un dels nostres serves a Internet. Les dades d’identificació personal que poden recopilar-se en aquesta pàgina poden ser del mateix tipus que les següents: nom, adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon, número de fax i informació sobre la seva opinió i ús de diversos serveis. MAVINIL S.A. utilitza totes aquestes dades per comprendre millor les seves necessitats i oferir-li un millor servei.

Perquè recopilem la seva informació personal?

Llistes de correu

En ocasions, MAVINIL S.A. ofereix als visitants la possibilitat de facilitar la seva adreça de correu electrònic amb la fi de rebre un butlletí de notícies o informació sobre un servei. Aquestes adreces de correu només s’utilitzaran amb aquesta finalitat i mai es compartiran amb altres empreses que no siguin filials de MAVINIL S.A. a menys que vostè així ho autoritzi. A més, sempre li donarem l’oportunitat de rebutjar la recepció d’aquests materials.

Com protegim la seva informació?

Per impedir l’accés o la revelació de dades no autoritzades, així com per mantenir la precisió de les dades i garantir un ús adequat de la informació, hem emprat mitjans físics, electrònics i de gestió per salvaguardar les dades que recopilem a través d’Internet.

Llocs web de tercers

La nostra Política de Privacitat només s’aplica als espais del lloc web controlats per MAVINIL S.A. i els enllaços a llocs web de terces només es faciliten per la seva comoditat. És recomanable que consulti la política de privacitat d’aquests llocs web abans de facilitar-los dades de caràcter personal. MAVINIL S.A. no ha revisat tots els llocs web de tercers, no té control algun sobre ells i declina tota responsabilitat respecte d'aquests llocs, el seu contingut i les seves polítiques de privacitat. Per això, MAVINIL S.A. no aprova ni actua en representació d’aquests llocs web ni de la informació, els productes o altres materials que puguin contenir.

Quin son els seus drets?

  • Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a MAVINIL S.A estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així como a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si cal, sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals es van recollir
  • En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’us comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com posar-se en contacte amb nosaltres?

L’interessat pot exercir els seus drets dirigint-se per escrit a la nostra adreça Crta C-35 Km 57,5, 08470 Sant Celoni (Barcelona) adjuntant còpia del DNI. O a través de la següent adreça de correu electrònic: info@mavinil.es.

Dades de contacte

MAVINIL S.A.
Ctra. C-35 Km 57,5
08470 Sant Celoni
(Barcelona)
Tel. 93 867 62 36
info@mavinil.es
Fax: 93 867 05 50