Actualment, Mavinil SA disposa de tres instal·lacions totalment equipades per a la micronització mitjançant un sistema criogènic.

Amb aquests mitjans aconseguim molturar el producte amb granulometria d’entre 500 i 2000 mcr.

El sistema de refredament que utilitzem està desenvolupat dins de la nostra empresa.

Per finalitzar, el material s’homogeneïtza i es prepara el lot. Aquests poden ser de fins a 14 tones entregats en big bags paletitzats d’entre els 500 i 1500kg.

Aquest sistema de treball assegura una molt bona qualitat del producte amb varis indicadors:

  • La granulometria és molt uniforme, per tant, hi ha escassos “fins”.
  • El material queda absent d’humitats.
  • Aquest procés permet la barreja uniforme amb matèries primeres si s’escau.
  • També permet utilitzar el material sol, sense necessitat de barrejar-lo amb matèries primeres.