A Mavinil S.A hem optat, dins del sector del reciclatge, treballar materials que no son reciclables mitjançant una simple trituració o granulació, sinó que és necessari efectuar una operació més complexa, sobretot quan parlem de productes plàstics compostos de dos o més elements incompatibles entre ells a l’hora de reaprofitar-los. És el cas dels materials amb fibra o materials bicapa.

Aquest procés ens ha comportat molts anys d’esforç per desenvolupar maquinaria de disseny propi que sigui capaç de realitzar les separacions dels diferents materials plàstics composats que al·ludíem.

Materials amb fibra

A Mavinil S.A hem desenvolupat una instal·lació que efectua un procés per reciclar els materials plàstics que contenen un reforç de fibra tèxtil, habitualment de polièster tot i que també pot ser de cotó o de polipropilè.

A les nostres instal·lacions aconseguim la separació de la fibra i obtenim el material plàstic net amb una qualitat màxima d’impureses del 0,001%

Els materials amb els quals treballem son de diferents sectors: Làmines d’estanquitat o impermeabilització, mànegues de jardí, cintes transportadores, pancartes publicitàries, etc.

El sistema que utilitzem, és totalment mecànic i exempt de qualsevol producte químic. Això evita qualsevol tipus de degradació del material per el que, si s’escau, es pot utilitzar per fabricar el mateix material que anteriorment.

Materials bicapa

Aquesta activitat l’hem començat a fer en els últims anys. Consisteix en el reciclatge de materials compostos de dues lamines diferents en les quals, la lamina de la base pot ser de PP, PET, PVC, etc.

Habitualment aquesta representa un 80% del total i la segona lamina, que normalment te la funció de recobriment o tapa, està feta de varis materials (PM, EVO, PE, etc.) incompatibles amb la lamina base.

Amb el sistema que utilitzem, aconseguim separar la lamina de recobriment i així aprofitar la lamina base. Com en el cas de la separació de fibres, fem servir un procés totalment mecànic que no degrada en absolut el material a aprofitar. Aquests materials a reciclar es generen en molts sectors, els més habituals son els envasos per a l’alimentació, envasos per a medicaments o per a articles industrials, etc.

El producte obtingut net és apte per molts sectors així com la fabricació de noves lamines, canonades, etc.